วัฒนธรรมดี สิ่งแวดล้อมดี ยังไม่มีค่าเท่ารู้แจ้งสัจธรรม

18 สิงหาคม 2564 • รหัส 640817a