จงมุ่งมั่นเดินตามรอยบาทพระศาสดา

21 พฤษภาคม 2564 • รหัส 640520a