บทสวดคอร์ส 5

ดาวน์โหลด PDF วิปัสสนาภูมิ 20. โพธิปักขิยะธรรม 37 องค์ธ […]

บทสวดคอร์ส 4

ดาวน์โหลด PDF 16. นิวรณ์ 5 ธรรมที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นทา […]

บทสวดคอร์ส 3

ดาวน์โหลด PDF 12. บทพิจารณาก่อนฉันอาหาร ปฏิสังขา โยนิโส […]

บทสวดคอร์ส 2

ดาวน์โหลด PDF 7. คำขอขมาโทษ 1 ผู้ขอพึงตั้งนะโม 3 จบ แล้ […]

บทสวดคอร์ส 1

ดาวน์โหลด PDF 1. คำขอบวช ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถ […]