ข้อมูลสวนธรรมปาล์มวนา

สวนธรรมปาล์มวนา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยหลวงตาสุริยา มหาปญฺโญ เป็นผู้ริเริ่มใช้พื้นที่แห่งนี้สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับเผยแผ่พุทธธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 และเป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดป่าโสมพนัสโดยหลวงตาได้เลือกที่แห่งนี้เนื่องจากว่าที่นี่ อยู่ตรงกลางระหว่างวัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร และวัดป่ามหาปัญโญ จ.เชียงใหม่

การเดินทางระหว่างสองวัดนี้จะผ่านสวนธรรมปาล์มวนาซึ่งจะใช้เป็นจุดแวะพักและสะดวกกับการไปมาของเหล่าญาติธรรมด้วยเนื้อที่ 90 ไร่ ครอบคลุมเขาถึง 3 ลูก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาใช้ปลูกต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนต้นไม้ชนิดอื่นยังมีไม่มาก หลวงตาจึงได้ชักชวนเหล่าลูกศิษย์มาปลูกต้นไม้ครั้งแรก
ในวันพืชมงคล (12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2561) เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้มีป่าไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การใช้เป็นสถานที่สําหรับเจริญสติภาวนา ด้วยทําเลที่ตั้งที่เป็นหุบเขาอยู่ไกลจากชุมชน ทําให้สวนธรรมปาล์มวนา นี่เป็นสถานที่ที่สงบ สัปปายะ เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม

การเดินทาง
พิกัดดาวเทียม : 17.331048, 101.223161

รถยนต์ส่วนตัว :

จากกรุงเทพฯ : ระยะทางประมาณ 470 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. 30 นาที

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึง ต.พุแค จ.สระบุรี แล้วใช้ถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21)

จนถึง บ้านโป่งชี อ.ด่านซ้าย แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 2014 เข้าสู่ อ.ด่านซ้าย ต่อด้วยทางหลวง

หมายเลข 2013 มุ่งหน้าสู่ ต.โคกงาม ประมาณ 12 กิโลเมตร สวนธรรมปาล์มวนาจะอยู่ทางซ้ายมือ

 

จากสกลนคร : ระยะทางประมาณ 350 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ชม. 30 นาที

ใช้ถนนนิตโย (ทางหลวงหมายเลข 22) จนถึง จ.อุดรธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 216 และ 210

จนถึง อ.วังสะพุง จ.เลย เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 จนถึง อ.เมืองเลย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่

ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่าน อ.ภูเรือ จนถึง อ.โคกงาม ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2013 ประมาณ

4 กิโลเมตร สวนธรรมปาล์มวนาจะอยู่ทางขวามือ

 

จากเชียงใหม่ : ระยะทางประมาณ 400 กม. ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม.

ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จนถึง ต.น้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ แล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านท่าช้าง เข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1214 

แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1143 วิงต่อไปจนถึง อ.นครไทย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2013 

ผ่าน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ไปประมาณ 12 กิโลเมตร สวนธรรมปาล์มวนาจะอยู่ทางซ้ายมือ

รถโดยสารประจําทาง :

รถทัวร์สายกรุงเทพฯ-ภูเรือ  ขึ้นจากหมอชิต 2 ลงที่ “ศาลาจุดชมทิวทัศน์โคกงาม”

บริษัทขนส่ง เว็บไซต์ โทรศัพท์
บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จํากัด
www.phetprasert.com
056-720720
02-9363230
บริษัทขนส่ง เว็บไซต์ โทรศัพท์
บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จํากัด
www.phetprasert.com
056-720720
02-9363230

รถทัวร์สายนครพนม-เชียงใหม่  ขึ้นจากเชียงใหม่หรือสกลนคร ลงที่ “ศาลาจุดชมทิวทัศน์โคกงาม”

บริษัทขนส่ง เว็บไซต์ โทรศัพท์
บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จํากัด
www.phetprasert.com
056-720720
053-245838
042-717088
บริษัทขนส่ง เว็บไซต์ โทรศัพท์
บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จํากัด
www.phetprasert.com
056-720720
053-245838
042-717088

เครื่องบิน

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เลย

สายการบิน เว็บไซต์ โทรศัพท์
นกแอร์
www.nokair.com
1318
แอร์เอเชีย
www.airasia.com
02-5159999
สายการบิน เว็บไซต์ โทรศัพท์
นกแอร์
www.nokair.com
1318
แอร์เอเชีย
www.airasia.com
1318

จากสนามบินเลย  : ใช้บริการรถรับจ้างไปที่บขส.เลย ค่าโดยสาร 100 บ. หรือใช้บริการรถเช่า
จากบขส.เลย  : ใช้บริการรถประจําทางสายที่ผ่านด่านซ้าย ให้ลงที่ “ศาลาจุดชมทิวทัศน์โคกงาม”

ติดต่อสวนธรรม :

สวนธรรมปาล์มวนา ตําบล โคกงาม อําเภอด่านซ้าย เลย 42120 

ภาพบรรยากาศ :