ข้อมูลสวนธรรมบุษบา

สวนธรรมบุษบาตั้งอยู่ที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สวนธรรมบุษบาได้เปิดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาสุริยา มหาปญฺโญ มาตั้งแต่ พ.ศ.2556 ซึ่งญาติธรรมสามารถสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมแห่งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พื้นที่ของสวนธรรมเป็นสวนเกษตรยั่งยืน Permaculture มีพื้นที่กว้างขวางสําหรับเดินจงกรมหรือนั่งปฏิบัติธรรม มีห้องน้ำกระจายอยู่เป็นระยะๆ ภายในสวนธรรม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีโรงครัว เรือนนอนชาย-หญิง ศาลาไผ่สําหรับทําวัตร และแปลงเกษตร บรรยากาศที่สวนธรรม ช่วงธันวาคม-มกราคม จะค่อนข้างเย็นและมีแมลงมาก ผู้ที่จะมาเข้าคอร์สควรเตรียมตัวมาให้พร้อม

การเดินทาง

พิกัดดาวเทียม : 13.294123, 99.648952

รถยนต์ส่วนตัว :

รถยนต์ส่วนตัว : ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 125 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 30 นาที จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 23)

 แล้วเลี้ยวขวาใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4, AH2) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 3206 ที่แยกปากท่อ จ.ราชบุรี มุ่งหน้าสู่ 

ต.ยางหัก จนเจอสุสานสีตะศาลาและที่พักสายตรวจ ตําบลยางหักด้านซ้าย เลี้ยวขวาเข้าซอยฝั่งตรงข้ามที่มีป้ายร้านอ๊อดโภชนา ขับตรงมาเรื่อยๆ จน

เจอป้าย “สวนธรรมบุษบา” อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าซอย ขับมาตามทาง จะเจอสวนธรรมบุษบาอยู่ทางซ้ายมือ

รถยนต์ส่วนตัว :

รถตู้ สายกรุงเทพฯ-ปากท่อ ลงที่ “ปากท่อ” ขึ้นจากหมอชิต 2 (โทร. 081-7127693, 099-5905004)

ค่าโดยสาร 130 บาท แล้วต่อรถสองแถวลงที่ ร้านกาแฟก่องกานท์ มีวันละ 2 เที่ยว (10.30 & 16.30 น.)

จุดขึ้นรถ ห่างจากคิวรถตู้ประมาณ 200 เมตร อยู่หน้า 7-11 ทางไป บ้านท่ายาง

 

กรุณานัดหมายล่วงหน้า : คุณบุษบา โทร. 098-9611377

ติดต่อสวนธรรม :

สวนธรรมบุษบา ตําบล ยางหัก อําเภอปากท่อ ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ : 098-9611377

ภาพบรรยากาศ :