bpng

สวนธรรมจันทน์ไม้หอม

ข้อมูลสวนธรรมจันทน์ไม้หอม

สวนธรรมจันทน์ไม้หอม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 44 หมู่บ้านสันต้นธง ม.2 ต.ต้นธง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน เดิมใช้เป็นร้านอาหารและกาแฟ ต่อมาได้ใช้สถานที่เพื่อจัดงานอบรมปฏิบัติธรรม โดยคุณผ่องพรรณ กมลธง เจ้าของสถานที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสุริยา มหาปญฺโญ จะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่ผู้สนใจปีละ 1-2 ครั้ง โดยคณะสงฆ์จากวัดป่าโสมพนัส

พื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนธรรมจันทน์ไม้หอม มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ ป่าไผ่ ทางเดินจงกรม ทั้งยังมีศาลากลางน้ำ สําหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อสวนธรรม

สวนธรรมจันทน์ไม้หอม ตําบล ต้นธง อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน 51000

กรุณานัดหมายล่วงหน้ากับ คุณผ่องพรรณ

โทร 094-3654159

 ไลน์ banjunhrom

อีเมล [email protected]

การเดินทาง

พิกัดดาวเทียม:  8.564015, 98.987175

โดยรถยนต์ส่วนตัว

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 660 กม. ใช้เวลาเดินทาง 8 ชม.

จากกรุงเทพฯ วิ่งตามถนนพหลโยธินสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32, AH1) ผ่าน จ.นครสวรรค์ จ.กําแพงเพชร จ.ตาก จนถึง อ.เกาะคา จ.ลําปาง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1034 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง (ทางหลวงหมายเลข 11) ใช้แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 114 ที่ ต.ป่าสัก จ.ลําพูน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รอบเมือง ต่อด้วย ถ.ลําพูนป่าซาง มุ่งหน้า อ.ป่าซาง (ทางหลวงหมายเลข 106) เลี้ยวขวาเข้าซอยด้านข้าง สภอ.เมืองลําพูน ขับตามป้ายสวนธรรม

โดยรถโดยสารประจําทาง

รถทัวร์สายกรุงเทพฯ ขึ้นจากหมอชิต 2 ลงที่บขส.ลําพูน หรือ จุดจอดดอยติ จากบขส. นั่งมอเตอร์ไซด์หรือสองแถวรับจ้างไปส่งที่สวนธรรม หรือ นั่งรถสองแถวสายลําพูน-ลี้ (อยู่ห่างจาก บขส.ประมาณ 1 กม.) ลงที่หน้า สภอ.เมืองลําพูน แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าไป
ขนส่ง 1490
นครชัยแอร์ 1624
บางกอกบัสไลน์ 086-3171994 02-7921488
บุษราคัมทัวร์ 090-77939008
ลิกไนท์ทัวร์ 097-1298229
สมบัติทัวร์ 1215 02-0304999
สยามเฟิสท์ทัวร์ 02-9543601-7 #1

โดยรถไฟ

รถไฟ กรุงเทพฯ-ลำพูน
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

โดยเครื่องบิน

เทียวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
บางกอกแอร์เวย์ 02-7284533
นกแอร์ 1318
แอร์เอเชีย 02-5159999
การบินไทย 02-5454216
ไลออนแอร์ 02-5299999
ไทยสมายล์แอร์เวย์ 1181 02-1188888
เวียตเจ็ท 02-0891909

จากสนามบินเชียงใหม่

สามารถเดินทางได้ 3 วิธี
  1. นั่งรถประจําทางสาย R3 ค่าโดยสาร 20 บาท ลงที่กาดหลวงหรือกาดวโรรส แล้วนั่งรถตู้สายเชียงใหม่-ลําพูน คิวรถอยู่ริมแม่น้ำปิง ค่าโดยสารราคา 25 บาท (รถตู้ โทร 083-3254965) ลงที่ตัวเมืองลําพูน
  2. นั่งรถประจําทางสาย B2 ค่าโดยสาร 15 บาท ลงที่อาเขต แล้วนั่งรถประจําทางสาย เชียงใหม่-ลี้ ลงที่หน้า สภอ.เมืองลําพูน
  3. ใช้บริการแท็กซี่จากสนามบิน ให้มาส่งที่สวนธรรม

จากตัวเมืองลำพูน

นั่งรถสองแถวสาย ลำพูน-ป่าซาง จากคิวรถที่หน้าธนาคารออมสิน  หรือรถสองแถวสาย ลำพูน-ลี้ จากหน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  ลงที่หน้าสภอ.เมืองลำพูน ค่าโดยสาร 20 บาท

ภาพบรรยากาศ