bpng

วัดป่ามหาปัญโญ

ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 พระอาจารย์สุริยา มหาปฺญโญ (หลวงตา) พร้อมคณะสงฆ์จาก วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร ได้เดินทางมา จ.เชียงใหม่ เพื่อหาสถานที่ปลีกวิเวกสําหรับปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งหลวงตาก็ได้ไปสํารวจพื้นที่ในจ.เชียงใหม่หลายแห่ง แต่ก็ยังไม่มีที่ใดที่เห็นว่าเหมาะสม จนกระทั่งมีญาติธรรมกลุ่มหนึ่งได้เสนอพื้นที่จํานวน 8 ไร่ ท้ายหมู่บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้หลวงตาพิจารณา (เป็นที่ดินที่กลุ่มเพื่อนนักพัฒนา NGO ได้ร่วมกันซื้อไว้เมื่อ 20 ปีก่อน) ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นที่นาขั้นบันได ที่สวน และป่าเชิงดอย

เมื่อหลวงตาได้พิจารณาแล้ว ท่านก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสัปปายะดี เป็นป่าธรรมชาติ มีลําธารไหลผ่าน เงียบสงบ เหมาะแก่การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ดังนั้นในที่สุดท่านจึงให้คณะสงฆ์เข้าค่ายปฏิบัติกรรมฐาน ถือธุดงควัตร ปักกลดอยู่แต่ในป่านี้ เป็นเวลาเกือบสองเดือน โดยก่อนเดินทางกลับ จ.สกลนคร ท่านได้ปรับพื้นที่บางส่วนและสร้างศาลาชั่วคราวไว้ จากนั้นในเวลาต่อมา พระสงฆ์จากวัดป่าโสมพนัสและผู้สนใจทั่วไปก็ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพักปลีกวิเวกอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 หลวงตาได้เดินทางมาอบรมธรรมที่ จ.เชียงราย และจ.เชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจํานวนมาก หลวงตาจึงพิจารณาและ เล็งเห็นว่าพื้นที่เดิม ณ บ้านเมืองก๊ะ ที่ ได้ใช้เป็นสถานที่ พักปลีกวิเวกนั้น มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสําหรับผู้สนใจในเขตภาคเหนือและทั่วไปได้ จึงได้ทําการปรับพื้นที่ทั้งหมด ปรับปรุงศาลา สร้างอาคารพัก โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ และตั้งชื่อว่า “วัดป่ามหาปัญโญ”

ต่อมาญาติธรรมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีก คือ สวนป่าติดน้ำตก สวนลิ้นจี่ และที่นา รวมพื้นที่วัดทั้งหมดประมาณ 50 ไร่

ปัจจุบันมี พระอาจารย์ประทิน อตุโล เป็นผู้ดูแลวัดอยู่เพียงรูปเดียว โดยยังมีการพัฒนาพื้นที่วัดและเสนาสนะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสําคัญ

พระอาจารย์ประทิน อตุโล (พระอาจารย์เจ๊าะ) ได้เคยศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สุริยา (หลวงตา) ที่ วัดป่าโสมพนัสแล้วเป็นเวลา 7 พรรษา จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลและพัฒนาวัดป่ามหาปัญโญสืบต่อไป

การปฏิบัติธรรม ณ วัดป่ามหาปัญโญ

งานอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ วัดป่ามหาปัญโญ จะจัดปีละ 1-2 ครั้ง โดยมีหลวงตาสุริยา มหาปญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร) เป็นผู้นําอบรม ดู กำหนดการปฏิบัติธรรม

นอกช่วงเวลางานอบรม ผู้สนใจสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี โดยมีพระประทิน (พระอาจารย์เจ๊าะ) เป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้สนใจควรมีพื้นฐานการปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติแบบเคลื่อนไหวหรือมีความตั้งใจจริงมีศรัทธาในวิธีการนี้ และเป็นผู้มักสันโดษ อยู่ง่าย กินง่าย เนื่องจากพื้นที่วัดเป็นป่าเชิงดอย ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ใกล้เขตชุมชน

ผู้ปฏิบัติที่มานอกช่วงงานอบรม บางครั้งอาจจําเป็นต้องทําอาหารเอง หากอาหารจากการบิณฑบาตไม่พอรับประทาน ดังนั้นถ้าสะดวกควรเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาด้วย เช่น ผักสด ไข่ ฯลฯ หรืออาหารแห้ง เช่น น้ำพริก ปลากระป๋อง กุนเชียง ฯลฯ (เครื่องปรุง เช่น น้ำมัน น้ำตาล ซอส ฯลฯ ข้าวสาร มาม่าทางวัดพอมีบ้าง)

  • สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ไฟฉาย นาฬิกาปลุก กระบอกน้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัว (เสื่อ หมอน ผ้าห่ม เต็นท์ ทางวัดมีให้)
  • การแต่งกาย: เสื้อสีขาว ไม่บาง ไม่รัดรูป กางเกงขายาว/ผ้าถุง สีสุภาพ ทรงสุภาพ
  • ก่อนเดินทางกลับ กรุณาทําความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ ซักและตาก เสื้อ หมอน ผ้าห่ม และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
การเดินทางจากสนามบินหรือสถานีขนส่งไปที่วัดป่ามหาปัญโญ ไม่มีรถประจําทาง กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อวัด

วัดป่ามหาปัญโญ ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50330

กรุณานัดหมายล่วงหน้ากับ คุณบุญรินทร์ (โยมอุปัฏฐาก)

โทร 089-4320272

การเดินทาง

พิกัดดาวเทียม:  19.009342, 98.805708

โดยรถยนต์ส่วนตัว

ระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 730 กม. ใช้เวลาเดินทาง 9 ชม. 30 นาที

จากกรุงเทพฯ วิ่งตามถนนพหลโยธินสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32, AH1) ผ่าน จ.นครสวรรค์  จ.กําแพงเพชร จ.ตาก จนถึง อ.เกาะคา จ.ลําปาง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1034 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง (ทางหลวงหมายเลข 11) ผ่าน จ.ลําพูน จ.เชียงใหม่

แล้วเลี้ยวขวาที่แยกข่วงสิงห์ เข้าสู่ถนนโชตนา (ทางหลวงหมายเลข 107) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทเชียงใหม่หมายเลข 3023 ตรงคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎ เชียงใหม่ วิ่งไปตามทาง (ตามป้ายวัดพระพุทธบาทสี่รอย) แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3009 ที่บ้านสะลวงนอก ขับไปตามทาง เลี้ยวซ้ายเข้าซอยด้านหน้าวัดประกาศธรรม ขับไปตามทาง ผ่านซุ้มประตูบ้านเมืองก๊ะ วิ่งไปตามทาง จนเจอป้ายวัดป่ามหาปัญโญทางด้านขวามือ เลี้ยวขวาเข้าซอย แล้วขับต่อไปตามทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง

รถทัวร์สายกรุงเทพฯ- เชียงใหม่ ขึ้นจากหมอชิต 2 ลงที่ บขส.เชียงใหม่ (อาเขต)

 

ขนส่ง 1490
นครชัยแอร์ 1624
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 02-9362205-6 02-2696999
บางกอกบัสไลน์ 086-3171994 02-7921488
บุษราคัมทัวร์ 090-7793900
พรพิริยะทัวร์ 02-9362939 02-9363554
ลิกไนท์ทัวร์ 097-1298229
วิริยะแพร่ทัวร์ 02-5610159
สมบัติทัวร์ 1215 02-0304999
สยามเฟิสท์ทัวร์ 02-9543601-7#1

โดยรถไฟ

รถไฟ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

โดยเครื่องบิน

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

บางกอกแอร์เวย์ 02-7284533
นกแอร์ 1318
แอร์เอเชีย 02-5159999
การบินไทย 02-5454216
ไลออนแอร์ 02-5299999
ไทยสมายล์แอร์เวย์ 1181 02-1188888
เวียตเจ็ท 02-0891909

ภาพบรรยากาศ