วัดป่าโสมพนัส

บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โทรศัพท์ :  042-704658
เวลาที่สะดวก : ประมาณ 06.00 น. / 17.00 – 18.00 น. / 21.00 น.