ไม่มีวิญญาณผี มีแต่วิญญาณขันธ์

31 ธันวาคม 2564 • รหัส 641230p