ไม่ทิ้งตัวตน ไม่พ้นทุกข์

13 ธันวาคม 2564 • รหัส 641212p