20.การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง

10-18 มกราคม 2552
ณ สวนธรรมบ้านป้าตุ๊
จ.เชียงราย