กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    • วัดสนามใน (หลวงพ่อทอง อาภากโร)
       ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
     www.watsanamnai.org
    • วัดปลายนา (หลวงพ่อโกศิล ปริปุณฺโณ)
       ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
     wat-plaina.blogspot.com
    • ครุสติสถาน-โรงเรียนรุ่งอรุณ
       ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
       เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
     www.roong-aroon.ac.th
    • บ้านอารีย์
       ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท
       จ.กรุงเทพมหานคร
     www.baanaree.net
    มูลนิธิบ้านอารีย์
    • เลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ
       โดยพระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต
       พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส)
       และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)
       ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร
     www.lemonfarm.com
    lemonfarm
    • มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
       ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
       จ.กรุงเทพมหานคร
     teeanfoundation.blogspot.com
    • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
       ซ.เพชรเกษม54 แยก6 เขตภาษีเจริญ
       จ.กรุงเทพมหานคร
     www.ybat.org/home.html
    • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
       ถ.นิคมรถไฟสาย 2 เขตจตุจักร
       จ.กรุงเทพมหานคร
     www.bia.or.th/index_pc.html
    • อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์
       ถ.นางลิ้นจี เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
     dhamdeerungroj.wordpress.com
ภาคกลาง
    • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
       (ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี)
       ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี            
      ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
    • วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา (พระครูวิวิธกาญจนคุณ)
       บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง
       อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 092-9189824
     
    • วัดพรหมบุรี (พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร)
       ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
     สถานปฏิบัติธรรม วัดพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    • สํานักสงฆ์อู่ตะเภา
       (พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม)
       ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
     สํานักสงฆ์อู่ตะเภา – สํานักปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียน
    • สํานักสงฆ์เย็นสุดใจ (หลวงตาโอฐ)
       ช.บ่อนไก่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
       จ.ประจวบคีรีขันธ์
     สํานักสงฆ์เย็นสุดใจ

ภาคเหนือ

    • สวนแสงเทียนศิริบูรณ์ (ป้าพิกุล มโนเจริญ)
       บ้านแว้นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา
     สถานปฏิบัติธรรมสวนแสงเทียนศิริบูรณ์
    • วัดโรจนประภา
       ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
     วัดโรจนประภา
    • วัดพระธาตุแสงเทียน
        ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
     www.watphrathathseangtean.com
    • วัดแพร่แสงเทียน (พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท)
        บ้านแม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
     phareseangtien.com
    • สวนพันดาว
       บ้านป่ากล้วย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
     www.pundao.com

ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

    • วัดป่าเทพนิมิต (พระอาจารย์บุญเหลือ ญาณธมฺโม)
       บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
       โทร. 093-0937322
 
    • วัดป่าหนองกุงธนสาร
       (พระอาจารย์นิวรณ์ ฐานะญาโณ)
       บ้านหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร
       อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทร. 090-0237236
 
    • วัดโมกขวนาราม (พระอาจารย์เอนก เตชวโร)
       บ้านหัวทุ่ง-คําไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
    • วัดศรีบูรพา (พระอาจารย์เกรียงศักดิ์)
        บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง
        จ.ขอนแก่น โทร. 063-1105442
 
    • วัดป่าโพธิ์ทอง (พระอาจารย์ศักดิ์ชาย)
       บ้านหนองไผ่ใต้ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ
       จ.ขอนแก่น โทร. 091-4683884
 

ชัยภูมิ

 

    • วัดชัยศิริพนาราม (พระครูชัยศิริพนรัต)
       บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
       จ.ชัยภูมิ โทร. 092-4814671
 
    • วัดป่าเจริญธรรม (หลวงพ่อบุญถม)
       บ้านชํามูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ
       จ.ชัยภูมิ โทร. 092-7149981
 
    • วัดป่าสุคะโต (พระไพศาล วิสาโล)
       บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน
       อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
     www.pasukato.org
    • วัดโพนทอง (หลวงพ่อบุญธรรม อุตฺตมธมฺโม)
       บ้านหนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ
        จ.ชัยภูมิ โทร. 080-1704729
 
    • วัดชัยชุมพล (หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล)
       บ้านโคกสูง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 
    • วัดภูเขาทอง (พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร)
       บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน
       อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 093-3616253
 
    • วัดแสงทองธราวาส (พระอาจารย์สุบิน ยโสธโร)
       บ้านภูดิน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ
       จ.ชัยภูมิ โทร. 089-9469681
 
    • วัดอินศิลา (พระอาจารย์รัตน อนุตโร)
       บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 
    • วัดอุทัยธรรมาราม (พระอาจารย์ประจักษ์ ยโสธโร)
       บ้านกุดโง้ง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
     วัดอุทัยธรรมาราม – ชัยภูมิ
    • วัดป่าศรีอู่ทอง (พระอาจารย์เกียรติ)
       บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร
       จ.ชัยภูมิ โทร. 085-2124145
 
    • วัดป่าอกาลิโก (พระอาจารย์ล้วน เกสโร)
       บ้านห้วย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส
       จ.ชัยภูมิ โทร. 081-0641275, 087-0920978
 
    • วัดโพธิ์ศรี (พระอาจารย์สมุสันติ)
       บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส
       จ.ชัยภูมิ โทร. 089-7928973
 
    • วัดราษี (พระครูจันทโพธานุวัตร)
       บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส
       จ.ชัยภูมิ โทร. 089-9469384
 
    • วัดโนนสูงสะอาด (พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโล)
       บ้านโนนสูงสะอาด ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     วัดโนนสูงสะอาด ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
    • วัดป่าสันติธรรม (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)
       บ้านหินหนีบ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน
    • ธรรมสถานภาวนาทิวาลี (พระอาจารย์ธนาคม สุเมโธ)
       (พระครูมงคลชัยธรรม-สงวน วนตโทโส)
       บ้านคลองลี่ ต.ในเมือง อ.เมือง
       จ.ชัยภูมิ โทร. 087-9600113
 
    • ธรรมสถานภาวนาทิวาลี (พระอาจารย์ธนาคม สุเมโธ)
       อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
 
    • วัดถ้ำแสงเทียน (พระอาจารย์สมพงษ์ อินฺทโชโต)
       บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล
       จ.ชัยภูมิ โทร. 098-1905038
 
    • วัดแสงเทียนรังษี (แม่ชีสุมาลี)
       บ้านนาเจริญ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล
       จ.ชัยภูมิ โทร. 080-7243144
 
    • วัดป่ามหาวัน(ภูหลง) (พระไพศาล วิสาโล)
       บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
     www.pasukato.org
    • วัดศิลาดาด (พระครูวิศิษฎ์ชัยวัฒน์-สุรินทร์ ขนฺติโก)
       บ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว
       จ.ชัยภูมิ โทร. 082-5478824
 
    • สํานักสงฆ์แสงเทียนธรรม อิติ (พระพิทักษ์ ชยฺวุฒฺโฑ)
       อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
     เเสงเทียนธรรม อิติ

นครราชสีมา

    • อาศรมโพธิยังคณา (พระอาจารย์ประพันธ์ ปฏิภาโณ)
       บ้านหนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
     อาศรมโพธิยังคณา
    • วัดป่าเขาคงคา
       (พระครูวิสุทธิวีราภรณ์-ดุรงค์ฤทธิ์มหาวีโร)
       บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย
       อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
     วัดป่าเขาคงคา ตําบลโคกกระชาย อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    • วัดหนองจาน (พระอธิการสวาท เจตนาสุโภ)
       บ้านหนองจาน ต.ตะแบกบาน
       อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
     วัดหนองจาน ตําบลตะแบกบาน อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
    • อาศรมวิริยะธรรม (พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป)
       บ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     asomviriyadham.wordpress.com/
    • สวนธรรม วังน้ำเขียว (พระมหาราเชน สุทฺธจิตฺโต)
       อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา
     สวนธรรม
    • สวนสติมา (หลวงพ่อทอง อาภากโร)
       อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
     สวนสติมา

มหาสารคาม

    • วัดป่าเทพนิมิตรังษี (พระอาจารย์เพียร)
       บ้านเหล่าอีหมัน ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก
       จ.มหาสารคาม โทร. 088-5130311
    • วัดป่าโคกดินแดง (พระอาจารย์ดวงศิลป์ ปิยสีโล)
       บ้านทัน ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย
       จ.มหาสารคาม
     วัดป่าโคกดินแดง จ.มหาสารคาม
    • วัดป่าหนองคู
       (พระศรีวรญาณ-หลวงพ่อมหาไหล โฆสโก)
       บ้านหนองคู ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
     ญาติธรรมวัดป่าหนองคู ศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดมหาสารคาม

อุดรธานี

    • วัดโพธิ์ทอง
       ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 
    • วัดโพธิธรรมสถาน (พระครูโพธิธรรมานุวัตร)
       บ้านโนนมะค่า ต.หนองหาน อ.หนองหาน
       จ.อุดรธานี  โทร. 091-8798955
    
    •  วัดโพธิ์ศรี (พระครูโพธิธรรมานุวัตร)
       บ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
       โทร. 091-8798955
  
อื่นๆ

    • วัดบ้านโนนสั้น (หลวงตาเกร็ด ธมฺมโยธี)
       ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
    • วัดบรรพตคีรี (พระอธิการองอาจ อาสโร)
       บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน
       จ.เลย โทร. 089-5720948
 
    • วัดทับมิ่งขวัญ (พระอาจารย์คําไม ฐิตสีโล)
       บ้านติว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
     wattubmingkuan.blogspot.com
    • วัดป่าก่อวิมุตโต (พระอาจารย์ประเสริฐ)
       บ้านคําไผ่ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน
       จ.อํานาจเจริญ โทร. 083-3549388
 
ภาคตะวันออก
    • ธรรมคีตศิลป์ (พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ)
       ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
     www.dhammaketasilp.org
    • วัดเทพประทาน (พระครูสุเทพธรรมากร)
       บ้านเทพประทาน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
       จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 089-4583434
 
    • วัดคลองพร้าว (พระครูปลัดศักดา ฐิตธมฺโม)
       ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด โทร. 084-567-2044
 
ภาคใต้
    • สํานักสงฆ์ถ้ำเขาพระ
       (หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉัตฺตสุวณฺโณ)
       อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
     thamkhowpra.blogspot.com
    • สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมสากล
       (พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม)
       ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
     suandham.blogspot.com
ต่างประเทศ
    • วัดป่าพุทธยานันทาราม
       5320 Kell. Ln Las Vegas. Nv 89156 USA
     วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส
            Watpa Buddhaya Nandharam
    • Wat Phramahajanaka (วัดพระมหาชนก)
       498 Steele Rd, Griffin, GA 30223 USA
     www.watphramahajanaka.org
    • Wat Lao Buddha Sacksith (วัดลาวพุทธศักดิสิทธิ์)
       53-088 Puhuli St Hauula, Hawaii 96717 USA
     Sacred Falls International
            Meditation Center. Wat Lao Buddha Sacksith
    • Wat Pa Chicago (วัดป่าชิคาโก)
       8243 Newland Ave, Burbank, IL 60459 USA
     Wat Pa Chicago (วัดป่าชิคาโก)
    • Wat Simoungkhoune (วัดศรีมงคล)
       1 Rue du Ried, 67460 Souffelweyersheim
       FRANCE โทร. 03-88819738
    • Wat Sovannkiri Buddhist Temple
       3864 52nd St, San Diego, CA 92105 USA
       โทร. 619-2807633