วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว


กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วัดสนามใน (หลวงพ่อทอง อาภากโร) ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  www.watsanamnai.org
วัดปลายนา (หลวงพ่อโกศิล ปริปุณฺโณ)ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  wat-plaina.blogspot.com
ครุสติสถาน-โรงเรียนรุ่งอรุณ ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร  www.roong-aroon.ac.th
บ้านอารีย์ ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร  www.baanaree.net  มูลนิธิบ้านอารีย์
เลม่อนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ (พระอาจารย์จากวัดป่าสุคะโต พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (พระอาจารย์โน้ส) และพระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร  www.lemonfarm.com  lemonfarm
มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร  teeanfoundation.blogspot.com
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ซ.เพชรเกษม54 แยก6 เขตภาษีเจริญจ.กรุงเทพมหานคร  www.ybat.org
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญถ.นิคมรถไฟสาย 2 เขตจตุจักรจ.กรุงเทพมหานคร  www.bia.or.th
อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ถ.นางลิ้นจี เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร  dhamdeerungroj.wordpress.com

ภาคกลาง

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี) ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา (พระครูวิวิธกาญจนคุณ) บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 092-9189824  วัดถ้ำสัตตบรรณคูหา กาญจนบุรี
วัดพรหมบุรี (พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร) ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  สถานปฏิบัติธรรมวัดพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
สํานักสงฆ์อู่ตะเภา (พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม) ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  สํานักสงฆ์อู่ตะเภา – สํานักปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียน
สํานักสงฆ์เย็นสุดใจ (หลวงตาโอฐ) ช.บ่อนไก่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  สํานักสงฆ์เย็นสุดใจ

ภาคเหนือ

สวนแสงเทียนศิริบูรณ์ (ป้าพิกุล มโนเจริญ) บ้านแว้นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา  สถานปฏิบัติธรรมสวนแสงเทียนศิริบูรณ์
วัดโรจนประภา ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  วัดโรจนประภา
วัดพระธาตุแสงเทียน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่  www.watphrathathseangtean.com
วัดแพร่แสงเทียน (พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท) บ้านแม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สวนพันดาว บ้านป่ากล้วย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  www.pundao.com

ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

วัดป่าเทพนิมิต (พระอาจารย์บุญเหลือ ญาณธมฺโม) บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โทร. 093-0937322
วัดป่าหนองกุงธนสาร (พระอาจารย์นิวรณ์ ฐานะญาโณ) บ้านหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทร. 090-0237236
วัดโมกขวนาราม (พระอาจารย์เอนก เตชวโร) บ้านหัวทุ่ง-คําไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  วัดโมกขวนารามขอนแก่น
วัดศรีบูรพา (พระอาจารย์เกรียงศักดิ์) บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 063-1105442
วัดป่าโพธิ์ทอง (พระอาจารย์ศักดิ์ชาย) บ้านหนองไผ่ใต้ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 091-4683884

ชัยภูมิ

วัดชัยศิริพนาราม (พระครูชัยศิริพนรัต) บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 092-4814671
วัดป่าเจริญธรรม (หลวงพ่อบุญถม) บ้านชํามูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 092-7149981
วัดป่าสุคะโต (พระไพศาล วิสาโล) บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  www.pasukato.org
วัดโพนทอง (หลวงพ่อบุญธรรม อุตฺตมธมฺโม) บ้านหนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 080-1704729
วัดชัยชุมพล (หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล) บ้านโคกสูง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
วัดภูเขาทอง (พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร) บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 093-3616253
วัดแสงทองธราวาส (พระอาจารย์สุบิน ยโสธโร) บ้านภูดิน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โทร. 089-9469681
วัดอินศิลา (พระอาจารย์รัตน อนุตโร) บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
วัดอุทัยธรรมาราม (พระอาจารย์ประจักษ์ ยโสธโร) บ้านกุดโง้ง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  วัดอุทัยธรรมาราม – ชัยภูมิ
วัดป่าศรีอู่ทอง (พระอาจารย์เกียรติ) บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โทร. 085-2124145
วัดป่าอกาลิโก (พระอาจารย์ล้วน เกสโร) บ้านห้วย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร. 081-0641275, 087-0920978
วัดโพธิ์ศรี (พระอาจารย์สมุสันติ) บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร. 089-7928973
วัดราษี (พระครูจันทโพธานุวัตร) บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โทร. 089-9469384
วัดโนนสูงสะอาด (พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโล) บ้านโนนสูงสะอาด ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  วัดโนนสูงสะอาด ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วัดป่าสันติธรรม (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน) บ้านหินหนีบ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
ธรรมสถานภาวนาทิวาลี (พระอาจารย์ธนาคม สุเมโธ) (พระครูมงคลชัยธรรม-สงวน วนตโทโส) บ้านคลองลี่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร. 087-9600113
ธรรมสถานภาวนาทิวาลี (พระอาจารย์ธนาคม สุเมโธ) อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
วัดถ้ำแสงเทียน (พระอาจารย์สมพงษ์ อินฺทโชโต) บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร. 098-1905038
วัดแสงเทียนรังษี (แม่ชีสุมาลี) บ้านนาเจริญ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร. 080-7243144
วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) (พระไพศาล วิสาโล) บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  www.pasukato.org
วัดศิลาดาด (พระครูวิศิษฎ์ชัยวัฒน์-สุรินทร์ ขนฺติโก) บ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โทร. 082-5478824
สํานักสงฆ์แสงเทียนธรรม อิติ (พระพิทักษ์ ชยฺวุฒฺโฑ) อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  แสงเทียนธรรมอิติ

นครราชสีมา

อาศรมโพธิยังคณา (พระอาจารย์ประพันธ์ ปฏิภาโณ) บ้านหนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา  อาศรมโพธิยังคณา
วัดป่าเขาคงคา (พระครูวิสุทธิวีราภรณ์-ดุรงค์ฤทธิ์มหาวีโร) บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  วัดป่าเขาคงคา ตําบลโคกกระชาย อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
วัดหนองจาน (พระอธิการสวาท เจตนาสุโภ) บ้านหนองจาน ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  วัดหนองจาน ตําบลตะแบกบาน อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อาศรมวิริยะธรรม (พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป) บ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  asomviriyadham.wordpress.com
สวนธรรม วังน้ำเขียว (พระมหาราเชน สุทฺธจิตฺโต) อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา  สวนธรรม
สวนสติมา (หลวงพ่อทอง อาภากโร) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  สวนสติมา

มหาสารคาม

วัดป่าเทพนิมิตรังษี (พระอาจารย์เพียร) บ้านเหล่าอีหมัน ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทร. 088-5130311
วัดป่าโคกดินแดง (พระอาจารย์ดวงศิลป์ ปิยสีโล) บ้านทัน ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  วัดป่าโคกดินแดง จ.มหาสารคาม
วัดป่าหนองคู (พระศรีวรญาณ-หลวงพ่อมหาไหล โฆสโก) บ้านหนองคู ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  ญาติธรรมวัดป่าหนองคู ศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดมหาสารคาม

อุดรธานี

วัดโพธิ์ทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
วัดโพธิธรรมสถาน (พระครูโพธิธรรมานุวัตร) บ้านโนนมะค่า ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 091-8798955
วัดโพธิ์ศรี (พระครูโพธิธรรมานุวัตร) บ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โทร. 091-8798955

อื่นๆ

วัดบ้านโนนสั้น (หลวงตาเกร็ด ธมฺมโยธี) ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วัดบรรพตคีรี (พระอธิการองอาจ อาสโร) บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทร. 089-5720948
วัดทับมิ่งขวัญ (พระอาจารย์คําไม ฐิตสีโล) บ้านติว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  wattubmingkuan.blogspot.com
วัดป่าก่อวิมุตโต (พระอาจารย์ประเสริฐ) บ้านคําไผ่ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ โทร. 083-3549388

ภาคใต้

สํานักสงฆ์ถ้ำเขาพระ (หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉัตฺตสุวณฺโณ) อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  thamkhowpra.blogspot.com
สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมสากล (พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  suandham.blogspot.com

ต่างประเทศ

วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell. Ln Las Vegas. Nv 89156 USA  วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส Watpa Buddhaya Nandharam
Wat Phramahajanaka (วัดพระมหาชนก) 498 Steele Rd, Griffin, GA 30223 USA  www.watphramahajanaka.org
Wat Lao Buddha Sacksith (วัดลาวพุทธศักดิสิทธิ์) 53-088 Puhuli St Hauula, Hawaii 96717 USA  Sacred Falls International Meditation Center. Wat Lao Buddha Sacksith
Wat Pa Chicago (วัดป่าชิคาโก) 8243 Newland Ave, Burbank, IL 60459 USA  Wat Pa Chicago (วัดป่าชิคาโก)
Wat Simoungkhoune (วัดศรีมงคล) 1 Rue du Ried, 67460 Souffelweyersheim FRANCE โทร. 03-88819738
Wat Sovannkiri Buddhist Temple 3864 52nd St, San Diego, CA 92105 USA โทร. 619-2807633