งาน ๑๒ ปี วัดป่าโสมพนัส

8-14 ธันวาคม 2550
ณ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร